Dọn vào ở ngay khi thanh toán 50% với khách mua căn hộ Imperia

Khách hàng mua căn hộ Imperia An Phú thanh toán 50% dọn vào ở ngay và 50% còn lại thanh toán trong vòng 2 năm là hình thức thanh toán tối ưu dành cho khách hàng có sẵn tài chính khoảng 40-50% giá trị căn hộ, và mong muốn khi mua căn hộ thì có thể dọn vào ở ngay và thanh toán dần. 

căn hộ Imperia An Phú

  • Imperia An Phú cũng khuyến khích khách hàng thanh toán trên 50%, do đó với tiến độ thanh toán 50% này, khách hàng sẽ được ưu đãi hấp dẫn về giá.
  • Khách hàng thanh toán 50%dọn vào ở và 50% còn lạithanh toán trong 2 năm, được giảm 5%.
  • Tiến độ thanh toán 50 dọn vào ở, 50% còn lại thanh toán trong 2 năm:

        o Đợt 1: đặt cọc 50 triệu.

        o Đợt 2: 50% thanh toán trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký HĐ mua bán căn hộ Imperia, bao gồm đợt 1.

        o Đợt 3 đến đợt 7: thanh toán 10% mỗi 4 tháng (xem bảng tiến độ thanh toán căn hộ Imperia An Phú).

căn hộ Imperia cho thuê

  • Khi nào khách hàng mong muốn làm sổ hồng hoặc chuyển nhượng, khách hàng sẽ phải thanh toán đầy đủ 100%.
  • Khách hàng ký HĐ Mua Bán bình thường, bên cạnh đó, khách hàng sẽ ký HĐ thuê căn hộ với giá 100,000 VNĐ / tháng cho đến khi chính thức bàn giao căn hộ (thanh toán 90% trở lên).

Leave a Reply